Skip to main content
blog1onetwo

JINÁ FORMA PŘÍPRAVY – ZÁVĚR

By 17. 07. 2023March 11th, 2024No Comments

JINÁ FORMA PŘÍPRAVY – ZÁVĚR

Tým Good Move (Adriana)

17.7. 2023

Po sedmi měsících je projekt Trochu jiná příprava u konce, a tedy i naše spolupráce s Planeo Cup, respektive s mladým fotbalistou Ondrou (13). Pokud jste tento projekt nestihli sledovat živě, ZDE si můžete pustit video s jeho detailním představením.

V rychlosti připomeneme záměr spolupráce: Olda s Ondrou se na společných trénincích soustředili na držení těla v pohybu, zkvalitnění provádění základních pohybových vzorů a celkově na zlepšení Ondrova pohybového projevu. Tyto parametry jsou však těžko měřitelné, a tak se sledovaly a testovaly další: tělesné složení, analýza běhu, explozivní síla, síla svalových skupin dolních končetin a spiroergometrie (běžecký zátěžový test). Cílem bylo zjistit, jak naše příprava ovlivnila tyto obecné kondiční složky mladého sportovce.

ZDE si můžete přečíst článek popisující výsledky kontrolního testování po prvním „poločasu“. Nyní si porovnáme testování z úvodu a po ukončení celkem sedmiměsíční práce.

Tělesné složení:

Ondra od prvního měření vyrostl o víc než 6 centimetrů, přibral 6 kilogramů svalové hmoty a o  2,6 % snížil množství tukové hmoty. Ač bychom rádi řekli, že to je čistě naše zásluha, může za to krom tréninků také (a především) Ondrův růst a dospívání.

Analýza běhu:

Co už ale můžeme považovat za náš úspěch, je srovnání lehké dysbalance v dopadové fázi běhu mezi levou a pravou dolní končetinou (DK). Nedominantní levá končetina se silově vyrovnala s dominantní pravou. Výborné je také velké zvýšení síly dopadové i odrazové fáze a impulsu (= celkovému působení) síly DK při běhu. Připisujeme to jak lepší souhře svalů dolních končetin podmíněné trupovou stabilizací, tak i schopností svalů lépe pracovat v prodloužení (při dopadu); vše ve větší míře u nedominantní DK.

Explozivní síla:

Explozivní síla byla testována výskoky snožmo v různých variacích. V počátečním testování Ondrovi vyšla zvýšená asymetrie ve dvou ze čtyř typů výskoků, konkrétně 11,59 % a 17,74 %! Nyní byly všechny výskoky téměř úplně symetrické. Znovu díky zesílení nedominantní DK. V tréninkových jednotkách v Good Move se jednalo z velké většiny o cviky s Ondrovou vlastní váhou, byl kladen důraz na kvalitu provedení pohybu namísto objemu práce, např. nazvedaných kil. Slabší strana byla nucena zapojit i svaly, jež dosud nebyly zvyklé pohyb (primárně) vykonávat a asymetrie se rychle vyrovnaly.

Ondrovi bylo po prvním měření doporučeno zlepšit explozivitu dolních končetin a zlepšení dynamiky jádra těla. Za dobu naší spolupráce se Ondrovi podařilo zvýšit výskoky o 6,9 / 3,8 / 7 / 6 cm! Ondra posílil nejen dolní končetiny, ale zlepšil svou trupovou stabilizaci, která mu umožnila lepší přenos síly mezi horní a dolní polovinou těla a zlepšila tak Ondrovu efektivitu v dynamice.

Svalová síla flexorů (ohybačů) a extenzorů (natahovačů) kolene:

Před sedmi měsíci byla Ondrovi naměřena 18% stranová dysbalance u flexe a dokonce 26% dysbalance u extenze kolene! To znamenalo zvýšené riziko zranění. Při závěrečném měření byl rozdíl mezi levou a pravou nohou u flexe snížen na 13 % a u extenze na 3 %! Nutno také dodat, že odchylková norma je do 4 % u každého jedince. Ondra výborně posílil levý kvadriceps, a nejen ten – celkově zesílil v obou svalových skupinách.

Svalová síla adduktorů (přitahovačů) a abduktorů (odtahovačů) kyčle:

Abduktory i adduktory měl Ondra už na počátku symetricky zapojované. Po sedmi měsících spolupráce však výrazně zesílil v addukci, a to o 44,1 a 40,9 %! Zajímavé na tom je, že se v trénincích od Oldy žádné cviky zaměřené na adduktory neobjevovaly. Pro vysvětlení – sportovci často zažívají zranění v této oblasti a trenéři ve víře, že problémem je slabost těchto svalů, je nakážou posilovat. Tento projekt nám ukázal, že „pouhá“ schopnost trupové stabilizace a již zmíněný lepší přenos sil do dolních končetin výrazně zvýší sílu (respektive efektivitu) adduktorové skupiny svalů, bez nutnosti je dále izolovaně trénovat.

Spiroergometrie:

Ondra si za sedm měsíců práce posunul aerobní i anaerobní práh. Jeho maximální dosažená rychlost při zátěžovém testu se dostala na 18 km/h z původních 13 km/h. Nejvíce nás těší výrazně zvýšená hodnota VO2max, která se Ondrovi zlepšila o bezmála 39 %, z původních 40,9 ml/kg na 56,7 ml/kg! Důležitost této hodnoty jsme vysvětlovali už v článku s výsledky průběžného testování, ve zkratce jde ale o efektivitu nádechu a schopnosti vstřebat větší množství kyslíku. S vyšším VO2max budou mít Ondrovy svaly více kyslíku po delší dobu, dojde k pozdějšímu nástupu únavy, udržení správné techniky i schopnosti se v zápase rychleji (/ správně) rozhodovat, navíc se zrychlí regenerace po výkonu.

Samozřejmě nemůžeme opomenout fotbalové tréninky, které na kondici Ondry měly jistě velký vliv. Z pohybového hlediska však vysvětlujeme lepší hodnoty v zátěžovém testu zvýšením kondice držení těla. Napřímením hrudní páteře došlo k její lepší schopnosti rotovat a zkvalitnil se nádech. Nesmíme také zapomenou na zefektivnění pohybových stereotypů; Ondra vynaloží méně sil, a tedy zmenší spotřebu kyslíku při provádění pohybu (př. běh).

Zhodnocení projektu

Práce s Ondrou a výsledky měření nám potvrdily, jaký vliv má na sílu, dynamiku a kondici mladého sportovce zkvalitňování trupové stabilizace a upravení obecných pohybových stereotypů. Za pouhých sedm měsíců se Ondrovi podařilo stáhnout (a ve většině případů) úplně vyrovnat svalové dysbalance, celkově zesílit a zlepšit hodnotu VO2max. Ondra se také naučil lépe vnímat své tělo a jeho jednotlivé segmenty a zefektivnil provádění pohybů.

Oldovo vyjádření:

„Ačkoliv jsme měli určité zkušenosti z minulosti na jiných mladých i profesionálních sportovcích, tak takto rozsáhlou případovou studii jsme ještě neabsolvovali. Proto jsme sami byli zvědaví, jak celá akce dopadne. Musím vyzdvihnout a pochválit Ondrův přístup a disciplinovanost, taktéž v neposlední řadě přístup rodičů, což vždy samozřejmě hraje svou významnou roli. Kromě pravidelné docházky k nám do Good Move Ondra cvičil sám doma, včetně reportování provádění cviků prostřednictvím posílání videí. Za moji osobu jsem s výsledky téměř stoprocentně spokojený. Ale cesta je cíl a práce nikdy nekončí, věřím, že i Ondra pochopil, že toto je jen začátek. Přeji mu hodně štěstí a úspěchů v jeho sportovní kariéře.“

Za Good Move bychom rádi poděkovali Planeo Cupu za svěření důvěry a umožnění k uskutečnění tohoto projektu, který nás za prvé velmi bavil a za druhé nám znovu potvrdil, že to, co děláme, má pozitivní efekt a smysl. Dále děkujeme Ondrovi a jeho rodičům za skvělý přístup a všem, kteří jste projektu a Ondrovi s Oldou v jeho průběhu fandili.

DATA Z ÚVODNÍHO TESTOVÁNÍ 4.10. ZDE

DATA Z PRŮBĚŽNÉHO TESTOVÁNÍ 14.2. ZDE

DATA ZE ZÁVĚREČNÉHO TESTOVÁNÍ 13.6. ZDE

Leave a Reply

5 × 4 =