FYZIOTERAPIE, REHABILITACE POHYBOVÉHO APARÁTU

OBJEDNAT SE

FYZIOMOVE

Základním stavebním kamenem našeho přístupu je fyzioterapie. Spolupráci s každým klientem začínáme podrobnou diagnostikou pohybového aparátu. Zhodnotíme komplexní stav těla, odhalíme případné slabiny, svalové dysbalance a chybné pohybové vzorce a na základě této diagnostiky postavíme  dlouhodobou terapii a trénink a to jak u dospělích tak i u dětí.

U dětí od 6 týdnů věku se u fyzioterapie zaměřujeme na správný vývoj, handling, u chodících dětí také vyšetření nožiček na podoskopu.

ORDINACE:

ORDINACE
GOODMOVE

Studio Good Move disponuje dvěma prostornými ordinacemi pro fyzioterapii v soukromí. Velkou tělocvičnou, MiniGym pro nejmenší a příjemnou recepcí s občerstvením.

TÝM FYZIOTERAPEUTŮ

Mgr. Monika Ballýová

Monika studovala fyzioterapii na 2. lékařské fakultě University Karlovy v Praze. Dále absolvovala speciální kurzy jako je Akrální koaktivační diagnostika a terapie, jogovou terapii pro fyzioterapii, ACT v pediatrii, fascial manipulation stecco, algoritmus a management terapie nohou u dětí od 2 do 17 let. Monika je také dětskou fyzioterapeutkou pro děti od 6 týdnů věku.

Mgr. Petra Nosková

Petra studovala bakaláře na ČVUT na fakultě biomedicínského inženýrství. Titul magistra získala na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra, obor wellness specialista. Dalšími absolvovanými kurzy jsou DNS sport, rehabilitační léčbu některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, manuální lymfodrenáž.

Mgr. Tadeáš Waldmann

Tadeáš vystudoval fyzioterapii na FTVS UK. Je velkým sportovcem, v oblbě má gymnastiku a absolventem kurzů jako jsou: Globální reciproční inhibice triggerpointu dle PhDr Bitnara, Palpační anatomie – Rehaeduca, DNS ve sportu, Movement X – Ido Portal nebo Strength training course – Joseph Bartz.

CENÍK:

Fyzioterapie individuální 
Vstupní vyšetření
Lymfodrenáž 60 min.
Lymfodrenáž 90min.
Vyšetření do 24 hodin

1300 Kč
1800 Kč
1300 Kč
1500 Kč
2000 Kč

Skupina Fyzio 6os.
Skupinka Fyzio na míru
Kineziotaping(tejpování)
Kineziotaping(materiál)

350 Kč/osoba
2500 Kč
350 Kč
100 Kč

NAŠE NEUROFYZIOLOGICKÁ CVIČENÍ PROPOJUJÍ FYZIOTERAPII A SILOVÉ TRÉNINKY. UMOŽŇUJÍ NAJÍT A ZNOVU AKTIVOVAT PŘIROZENÉ PAMĚŤOVÉ STOPY A VYTVOŘIT Z NICH NOVÉ POHYBOVÉ VZORY