Rekvalifikační kurz pro vystavení vázané živnosti na poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ PRO VYSTAVENÍ VÁZANÉ ŽIVNOSTI NA POSKYTOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH SLUŽEB

Učit pohyb pak budete moci v jakýchkoliv pohybových studií, posilovnách, budete schopni pracovat jak s jednotlivci, tak i vést skupinové lekce. Budete umět využít a učit komplexní lidský pohyb v zaměření nejen na rekondici a zlepšování fyzické kondice, ale i pro řešení dysbalancí, opravování chybných pohybových vzorců zdravých klientů i lidí s chronickými bolestmi pohybového aparátu, těhotných a po porodu a dalších specifických skupin.

Kurz bude vynikat mezi konkurencí svoji délkou a hloubkou probíraných témat. Při zrodu nás vedla myšlenka vytvořit pro veřejnost kurz, který bude protínat hlavní témata studia trenérství na FTVS UK a mnohaleté cenné zkušenosti z praxe všech lektorů. Právě síla lektorského týmu je jeden z hlavních atributů kurzu.

Celý kurz, jehož garantem je Mgr. Olda Chramosta, je protkán výukou “tréninku pohybu” a myšlenkou provádění pohybu jako dovednosti člověka.

Uplatnění: Absolvent kurzu umí a zná základní anatomické, fyziologické a biomechanické souvislosti lidského těla jako celku a dokáže tyto znalosti aplikovat v pohybu. Bude mít také specifické vnímání tréninku pohybu jako prostředku v pre-rehabilitaci a rehabilitaci. Absolvent kurzu umí pracovat s jednotlivci i skupinami všech věkových kategorií i zdravotních či zájmových specifikací. Absolvent kurzu bude umět pracovat bez pomůcek i s použitím nejběžnějších pomůcek z fitness center i z rehabilitačních zařízení, bude tedy schopen  tréninkovou vytvořit jednotku téměř kdekoliv a najít uplatnění jak v posilovnách, tak ve všech jiných pohybových studiích.

Podmínky účasti: dovršení 18 let, dokončené střední vzdělání s maturitou, min. 80% účast na kurzu, schopnost absolvovat praktické části kurzu

Teorie a praxe ukázka předmětů: viz seznam níže

Informace: 77 vyučovacích hodin teorie, 86 hodin praxe. Garant kurzu Olda Chramosta. 18 odborných zkušených lektorů, čistě prezenční kurz – vše probírané živě s lektory, žádné studium na doma, kvalitní průprava do světa trenérství, ukázka hlavních podoborů, kudy se absolvent může dále vydat.

Termín: 14.9. – 8.12. 2024 převážně víkendová výuka.( 14.-15.9.; 20.-22.9.; 5.-6.10.; 12.-13.10.; 19.-20.10.; 2.-3.11.; 16.-17.11.; 30.11.-1.12.; 7.-8.12; závěrečná zkouška v lednu,  termín bude v průběhu kurzu upřesněn)

Platba: cena kurzu Instruktor ZTV je 17 490,-Kč. Platba probíhá převodem. Po přihlášení vám budou zaslány na e-mail informace o zaplacení. Pro zajištění účasti na kurzu požadujeme zálohvou platbu 50% (8 745,-Kč) zbytek bude vyžadován 95 dní před zahájením kurzu.

MOŽNOST DOPLATIT SI STÁTNÍ ZKOUŠKU A ZÍSKAT NAVÍC PROFESNÍ KVALIFIKACI INSTRUKTOR FITNESS OD NÁRODNÍHO PEDAGOGICKÉHO INSTITUTU ČR

(cena dodatečné zkoušky je 3 500,-Kč a nutnost splnit podmínky trenérské praxe, např.: hospitace, diagnostiky)

 

LEKTOŘI KURZU

Mgr. Oldřich Chramosta je zakladatel a majitel studia Good Move. Zároveň garantem kurzu Instruktor Zdravotní TV.

Olda ukončil magisterské studium na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. V témže roce nastoupil na Tenisovou akademii Jana Kodeše jako kondiční a pohybový specialista.

V letech 213 - 2020 pracoval v Centru Pohybové Medicíny Pavla Koláře na pozici šéftrenéra fyziofitness sekce.

Olda se specializuje na pohybovou a silovou přípravu mladých sportovních talentů napříč všemi sporty. Spolupracuje s řadou pacientů z řad sportující veřejnosti i profesionálů, včetě spolupráce se sportovci ČOV.

Olda je celoživotním sportovcem, od dětství až do studia na vysoké škole hrál vrcholově lední hokej, na VŠ též trénoval triatlon, cizí mu není žádný druh sportu.

Členem DNS instruktorského týmu je od roku 2015. Vyučuje prakticky ve všech sportovních kurzech v ČR a na Slovensku a asistuje v kurzech v zahraničí. Specializuje se na výuku praktických DNS Sport kurzů a workshopů.

V roce 2022 otevřel pohybové studio Good Move by Chramosta a vede tým zkušených trenérů a fyzioterapeutů.

Svým talentem a empatií se zařadil mezi trenéry, kteří dokáží detekovat a následně napravovat i jinými přehlížené pohybové abnormality.
Aleš je absolvent FTVS, obor management sportu (Mgr, absolvent 2008). 2006 půlrok studia na University of Tartu.

2008-2014 marketingový manažer BPA sport marketing,

2014-2023 projektový manažer Českého svazu ledního hokeje. Nyní řídí eventovou agenturu Fandom Factory.

Mimo jiné se podílel na organizaci 3 MS v ledním hokeji mužů a junior v ČR, jako project leader řídil Game Experience Programme MS v basketbale 2023 na Filipínách, v Japonsku a v Indonésii.
- Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Právo a právní věda
- Master in International Sports Law, ISDE Law Business School

"Bára je bývalou profesionální lyžařkou, která se po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy rozhodla u sportu zůstat a propojit tak svět sportu a práva v jedno.

V roce 2021 taknavázala studiem programu International Sports Law na ISDE Law Business School v Madridu, který je v oboru sportovního práva hodnocen jako nejlepší v Evropě. Součástí tohoto programu byla také půlroční stáž v advokátní kanceláři CRESTA v Bruselu, kde měla možnost podílet se na zastupování hráčů a klubů v nejlepších Evropských ligách.

Kromě výše uvedeného působila Bára v rámci svojí sportovně-právní kariéry také v Českém olympijském výboru, České asociaci fotbalových hráčů, je místopředsedkyní komunikačního výboru neziskové organizace Women in Sports Law a autorkou blogu o sportovním právu Sports&Law Diary."
- absolvent České Zemědělské univerzity – ekonomická fakulta, obor veřejná správa a regionální rozvoj
- Instruktor fitness – Fitness institut TONUS

Jirka Květoň, který má za sebou více než 15.000 osobních tréninků.
Aktuálně se Jirka nejvíce soustředí na silový trénink pro vytrvalostní sportovce, jeho práci můžeš sledovat na profilu instagrau @strengthforcyclists
Mgr. (učitelství tělesné výchovy a zeměpisu, FTVS UK + PřF UK)
PhDr. (kinantropologie, FTVS UK)
Ph.D. (kinantropologie, FTVS UK)

odborná praxe:

od 09/2022 vedoucí Oddělení pedagogiky a didaktiky na FTVS UK
od 01/2022 vedoucí výzkumného týmu v programu Cooperatio a FTVS UK
od 12/2021 člen Oborové rady GA UK – sekce A
od 09/2019 vedoucí Oddělení pedagogiky na FTVS UK
od 2012 odborný asistent na Katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky TVS, konkrétně v rámci Oddělení pedagogiky, později pod názvem Oddělení pedagogiky a didaktiky
2003 -> 2009 FTVS UK (asistent - sociální psychologie, grantový koordinátor pro projekty Evropské unie - FP 6 a FP 7, od 2007 vědecký pracovník – grantová činnost)

Zájmy (sport všeho druhu, vzděláváním, cestování, geografie, horolezectví, dálková cyklistika, četba).

Z minulého i současného působení nad rámec CV:

- Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a..s.- vyučující, uvádějící učitel, provázející učitel, garant předmětu, zástupce ředitele
- Gymnázium Christiana Dopplera - vyučující, garant předmětu, uvádějící učitel, provázející učitel, výchovný poradce, člen širšího vedení školy
- Klasické gymnázium Modřany a základní škola, a.s., - vyučující, uvádějící učitel, předseda předmětové komise
- Člen pracovní skupiny oborových didaktiků a didaktiček: Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství
- Erasmus Mundus Joint Master Degree in Sports Ethics and Integrity (MAiSI)- vyučující
- Člen předsednictva Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy
- Granty (spoluřešitel): Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu, Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání
-Školní maturitní komisař
- Vedoucí výzkumného týmu v programu Cooperatio (zaměření na tělesnou výchovu)

Výuka předmětů zaměřených na pedagogiku, pedagogickou psychologii, pedagogiku sportu či speciální pedagogiku: FTVS UK
Přístup k edukačnímu procesu:

vyučování je oboustranným (případně multilaterálním) procesem, kdy jsou obě strany edukačního procesu obohacovány; je třeba mít na paměti, že aktivním a individualizovaný přístupem k žákům a studentům si edukátor neustále rozšiřuje své obzory, upravuje a optimalizuje svá myšlenková schémata, postoje jako i hodnotový systém; je proto základním a nepostradatelným atributem každého učitele, lektora, mentora, trenéra atp. být v edukačním procesu nejen aktivním produktorem, ale též aktivním příjemcem s otevřenou a vnímavou myslí, to jej následně posouvá na novou úroveň a stává se tak lepším člověkem; vyučování tedy není pouze obohacování vzdělávaných osob, ale i sama sebe

Motto: Život je jako jízda na bicyklu, dozadu to nejde. (autor neznámý)
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
- 2012 – PhD (Biomechanika)
- 2001 – Mgr. - Učitelství tělesné výchovy v kombinaci s matematikou pro střední školy

IAAF
2017 – Coaches Education Certificate System – Level I and Level II Lecturer

Zaměstnání:
- od 2002 – asistent, odborný asistent - Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
- od 2018 – proděkan pro studijní záležitosti - Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
- 2001-2011 - trenér mládeže v atletickém klubu ASK Slavia Praha – víceboje.
- 2010-2013 – kondiční trenér reprezentace mužů v basketbalu.
- 2010-2019 – kondiční trenér v basketbalovém klubu BK (Armex) Děčín.
- 2021-dosud – vedoucí kondiční trenér v basketbalovém klubu Sokol Pražský (SP basket).

Vyučované předměty:

- Atletika
- Atletické posilování
- Strength and Conditioning

Výzkumné aktivity:

- biomechanika sportu – oporová fáze při lidské lokomoci
- agility, explozivní a reaktivní síla

Granty a projekty:

-Grant Agency of Charles University – Myodynamics of the support phase in human take-off movements (2009-2010).
- Support of undergraduate education of future teachers at Charles University; Project No.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19-068/0016093 (Undergraduate Education II) (2020-2022).

Vybrané publikace:

- Hojka, V., P. Stastny, et al. (2016). "A Systematic Review of the Main Factors that Determine Agility in Sport Using Structural Equation Modeling." Journal of Human Kinetics 52(1): 115-123.
- Hojka, V., P. Stastny, et al. (2022). "Does a linear position transducer placed on a stick and belt provide sufficient validity and reliability of countermovement jump performance outcomes?" Biology of Sport 39(2): 341-348.
- Hojka, V., J. J. Tufano, et al. (2018). "Concurrent validity of Myotest for assessing explosive strength indicators in countermovement jump." Acta Gymnica 48(3): 95-102.
- Jebavý, R., V. Hojka, et al. (2017). Kondiční příprava ve sportovních hrách. Praha, Grada publishing a.s.
- Tufano, J. J., J. Malecek, et al. (2018). "Field-Based and Lab-Based Assisted Jumping: Unveiling the Testing and Training Implications." Frontiers in Physiology 9.
- Vagner, M., D. Cleather, et al. (2020). "Effect of strength training programs on front push kick dynamics and kinematics." Archives of Budo 17: 237-251.
- Vagner, M., D. Cleather, et al. (2022). "Kinematic Determinants of Front Kick Dynamics Across Different Loading Conditions." Military Medicine 187(1-2): E147-E153.
- Vagner, M., D. J. Cleather, et al. "Principal Component Analysis can Be Used to Discriminate Between Elite and Sub-Elite Kicking Performance." Motor Control.
- Vagner, M., J. Malecek, et al. (2020). "A carried military load increases the impact force and time of a front kick but reduces the peak velocity of the hip and shoulder of the kicking leg." Archives of Budo 16: 69-76.

Mezinárodní spolupráce:

- Ukraina - Kijev - European Athletic Association – director of "Coaches Education Certificate System - Level I. – Lecturers Course 14.5.2018 - 20.5.2018
- Island – Reykjavík - Icelandic Athletic Federation - director of "Coaches Education Certificate System - Level I. – Lecturers Course - 4.9.2018 - 11.9.2018
Motto: Život je jako jízda na bicyklu, dozadu to nejde. (autor neznámý)
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Bc. Fyzioterapie, Západočeská univerzita, fakulta zdravotnických studií

fitness instruktor

Reprezentant ČR v házené, několikanásobný mistr České republiky - Extraliga házené

Jsem sportovní nadšenec, již od dětství hraji házenou, ale prošel jsem si také atletiku, florbal a vyzkoušel i mnoho jiných sportů. U házené jsem vydržel až do současnosti. Aktuálně se jí věnuji profesionálně v zahraničí, Polsko. Vedle své házenkářské kariéry se věnuji především fyzioterapii a tréninku sportovců, ale stejně tak i běžné populaci. V rámci plzeňského klubu jsem kondičně vedl dorostenecké kategorie, ale také spolupracoval s další řadou hráčů z jiných klubů.
MUDr. Karolína Velebová je spoluzakladatelka a hlavní lékařka Body Solution Clinic.

Vystudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze a poté nastoupila na Spinální jednotku v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech.

Od roku 2014 pravidelně doprovází atletickou reprezentaci a v současnosti je také její hlavní lékařkou. V roce 2011 absolvovala čtyřleté studium tradiční čínské medicíny na TČM Institutu v Praze a má za sebou mnoho dalších kurzů a zahraničních stáží.

V roce 2016 odatestovala v oboru rehabilitační lékařství a fyzikální medicína. Umí nacházet individuální řešení každého problému pomocí různých terapeutických kombinací.
Jan Veleba je český atlet, specializující se na sprinty. Jeho hlavní disciplínou je běh na 100 metrů.

Je českým rekordmanem na 100m a 4x100m. Závodí za Duklu Praha a je reprezentačním trenérem.

V roce 2022 dostudoval nejvyšší trenérskou licenci A na FTVS UK.
První pomoc
V mé práci spojuji neurovědecké poznatky s praktickými principy výživy a tréninku pro zlepšení zdraví, psychického a fyzického výkonu a dlouhověkosti. Abych lépe rozuměl vztahům mezi fyzickou aktivitou, stravou a naším mentálním stavem, rozšiřuji si vědomosti doktorandským studiem v oblasti výživy a mikrobiologie. Vlastním certifikace Oxygen Advantage a Z-Health Performance Solutions, díky kterým mám hlubší pochopení důležitosti funkčního dýchání, neurologie a efektivních metod pro zlepšení zdraví a výkonu.

Vyvážená strava je nejenom o tom, co jíme, ale hlavně o tom, jak o jídle smýšlíme. Proto se ve výuce výživy věnuji jak principům fungování lidského těla a vhodnému nastavení stravy, ale také emočnímu jedení a nastavení mysli.

Ve své praxi již více jak 8 let spolupracuji s širokou škálou klientů od veřejnosti až po profesionální sportovce, v České republice i v zahraničí. Svoje vědomosti předávám také formou seminářů pro veřejnost a firmy. Spojení s mezinárodní odbornou komunitou mi umožňuje rozšiřovat si znalosti a sdílet nejnovější poznatky z oboru.

Absolventi kurzu ode mě získají praktické informace o důležitosti komplexního přístupu, který zahrnuje výživu, trénink, spánek a péči o duševní zdraví, které jim pomohou zlepšit návyky svých klientů k dosažení udržitelné fyzické a duševní výkonnosti a dlouhodobé životní rovnováhy.
Jmenuji se Monika Ballýová a mám za sebou bohatou zkušenost v oblasti fyzioterapie a péče o tělesné zdraví. Své vzdělání jsem získala na Fakultě tělesné výchovy a sportu a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem se vystudovala obor fyzioterapie.

Po absolvování studia jsem získala cenné zkušenosti v ambulancích Orthotes a klinice VO2max v Praze, kde jsem se postupně specializovala na péči o sportující veřejnost a také o děti od jejich prvních měsíců života. Nyní se stejné problematice věnuji v Good Move by Chramosta

Mým neustálým cílem je zdokonalovat se a nabírat nové poznatky, proto jsem absolvovala řadu kurzů, jako je Akrální koaktivační diagnostika a terapie, Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, Pánevní dno postavené na nohy, Jógová terapie pro fyzioterapii, Forma-facilitace-funkce, Komplexní terapie ramene, Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu, Fascial Manipulation Stecco Level I+II, STACA Training Mastermind 2.0 a 3.0. Věřím, že neustálé vzdělávání je klíčem k poskytování kvalitní péče.

Mým velkým koníčkem je sport a pohyb, kterému se věnuji aktivně. Běhání a crossfit jsou mou vášní, ale ráda je doplním i dalšími sportovními aktivitami, jako je lezení, lyžování, běžkování či jízda na kole. Inspiraci pro svou práci nacházím přímo v prostředí sportu a z vlastních zkušeností vím, jak důležité je porozumět potřebám a výzvám klientů.
Metodika a didaktika tréninku vertebropatů, skoliotiků, lidí s chronickou bolestí pohybového systému

Pohybové hry
Periodizace a programming
Organizace skupin a kruhových tréninků
Obecná metodologie tréninku
MUDr. Viktor Veselý promoval v roce 2019 na 2. lékařské fakultě a od té doby působí jako lékař na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, kde zároveň učí jak budoucí lékaře (studenty všeobecného lékařství) tak i budoucí fyzioterapeuty.

Již od dětství jej zajímal sport a pohybová soustava, proto již za studia opakovaně lektoroval muskuloskeletální soustavu na pitevnách v rámci předmětu Anatomie a po druhém ročníku též absolvoval rekvalifikační kurz Sportovní a rekondiční masáž.

Kromě klasické rehabilitace se též velmi zajímá o testování a trénink neurovizuálních funkcí, které jsou nezbytné k přesné a rychlé interpretaci okolního světa a tím ovlivňují náš každodenní život.

Termín rekvalifikačního kurzu instruktor ZTV

NÁZEV TERMÍN CENA
Instruktor Zdravotní TV 14.9.- 8.12. 2024 17.490,- Kč

Rozpis předmětů

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Anatomie a kineziologie
 • Fyziologie, Fyziologie zátěže
 • Sportovní příprava, trénink a TV
 • Psychologie, Psychologie sportu
 • Pedagogika, Pedagogiky sportu
 • První pomoc
 • Dopingová problematika
 • Hygiena sportu a výživa
 • Právo a sport
 • Management a marketing sportu
 • Diagnostika pohybového aparátu a pohybového projevu
 • Biomechanika
 • Myofasciální řetězce
 • Metoda DNS a vývojová kineziologie
 • Zácvik vertebropatů, skoliotiků, lidí s chronickou bolestí pohybového aparátu
 • Zácvik před- a pooperačních stavů
 • Trénink těhotných a po porodu
 • Trénink běžců
 • Trénink sportovců
 • Základní cviky ve fitness a v posilovnách
 • Organizace skupin a kruhových tréninků
 • Periodizace a programming
 • Pohybové hry
Všeobecné obchodní podmínky (rekvalifikační kurz Instruktor Zdravotní TV)